logo-ecdyonurus
Pracovní skupina hydrobiologie
Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita
logo

Bioindikace a hodnocení ekologického stavu povrchových vod Bi7007
Mgr. Marek Polášek, Ph.D.

Biologie vodních bezobratlých Bi7451
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., RNDr. Petr Pařil, Ph.D

Determinace vodních bezobratlých - cvičení Bi8762
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., Mgr. Petr Kment, Ph.D., RNDr. Petr Pařil, Ph.D., Mgr. Michal Straka, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D., Mgr. Marie Zhai, Ph.D.

Ekologie moří a oceánobiologie Bi8095
Mgr. Marie Zhai, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic

Ekologie moří a oceánobiologie - cvičení Bi8095c
Mgr. Marie Zhai, Ph.D.

Hydrobiologický seminář Bi7806
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D.

Hydrobiologie Bi6360
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.

Vybrané kapitoly z ekologie stojatých vod Bi7683
prof. RNDr. Jaroslav Vrba CSc., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D.

Vybrané kapitoly z krustaceologie Bi8750
Mgr. Marie Zhai, Ph.D., prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc., Mgr. Radka Symonová, Ph.D.

Vybrané kapitoly z říční ekologie Bi7684
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., Mgr. Marie Zhai, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.

Základní limnologické metody Bi6750
RNDr. Petr Pařil, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., Mgr. Barbora Hutňan Chattová, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D., Mgr. Marie Zhai, Ph.D.

Znečišťování vod a ekologie technických zásahů Bi8040
RNDr. Petr Pařil, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D., doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.


Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení Bi1030c
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.

Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení Bi2090c
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D.

Management ohrožených ekosystémů Bi7113
RNDr. Petr Pařil, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D., doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.

Ochrana živočišných druhů Bi7112
RNDr. Petr Pařil, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D.

Speciální botanicko-zoologické cvičení v terénu Bi8160
Mgr. Jan Sychra, Ph.D., prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., Mgr. Jan Roleček, Ph.D., Mgr. Daniel Dvořák, Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.

Terénní cvičení z entomologie Bi0055
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D., prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D., Mgr. Petr Kment, Ph.D.

Terénní cvičení ze zoologie Bi2140
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D., prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., Mgr. Adam Konečný, Ph.D., Mgr. Igor Malenovský, Ph.D., RNDr. Petr Pařil, Ph.D., doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D., RNDr. Andrea Špalek Tóthová, Ph.D.

Úvod do studia ekologické a evoluční biologie Bi1000
Mgr. Iveta Hodová, Ph.D., prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D., prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc., doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D., Mgr. Adam Konečný, Ph.D., RNDr. Petr Pařil, Ph.D., prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.

Úvod do terénní zoologie bezobratlých Bi8761
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., Mgr. Marie Zhai, Ph.D., doc. RNDr. Andrea Bardůnek Valigurová, Ph.D., Mgr. Igor Malenovský, Ph.D., RNDr. Petr Pařil, Ph.D., prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D., Mgr. Eva Řehulková, Ph.D., Mgr. Mária Seifertová, Ph.D., doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D.

Zoologický seminář Bi6800
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D.

Bioindication and surface water ecological status assessment Bi7007
Mgr. Marek Polášek, Ph.D.

Biology of aquatic invertebrates Bi7451
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., RNDr. Petr Pařil, Ph.D

Ecology of seas and oceanobiology Bi8095
Mgr. Marie Zhai, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic

Ecology of seas and oceanobiology - practice Bi8095c
Mgr. Marie Zhai, Ph.D.

Hydrobiological seminary Bi7806
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D.

Hydrobiology (Limnobiology) Bi6360
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.

Identification of aquatic invertebrates - practice Bi8762
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., Mgr. Petr Kment, Ph.D., RNDr. Petr Pařil, Ph.D., Mgr. Michal Straka, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D., Mgr. Marie Zhai, Ph.D.

Limnological methods Bi6750
RNDr. Petr Pařil, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., Mgr. Barbora Hutňan Chattová, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D., Mgr. Marie Zhai, Ph.D.

Selected capitols from ecology of stagnant water Bi7683
prof. RNDr. Jaroslav Vrba CSc., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D.

Selected issues in crustaceology Bi8750
Mgr. Marie Zhai, Ph.D., prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc., Mgr. Radka Symonová, Ph.D.

Selected topics of river ecology Bi7684
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., Mgr. Marie Zhai, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.

Water pollution and ecology of technical interventions Bi8040
RNDr. Petr Pařil, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D., doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.


Conservation of animal species Bi7112
RNDr. Petr Pařil, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D.

Field course in entomology Bi0055
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D., prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D., Mgr. Petr Kment, Ph.D

Field practice in zoology Bi2140
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D., prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., Mgr. Adam Konečný, Ph.D., Mgr. Igor Malenovský, Ph.D., RNDr. Petr Pařil, Ph.D., doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D., RNDr. Andrea Špalek Tóthová, Ph.D.

Introduction to Field Invertebrate Zoology Bi8761
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., Mgr. Marie Zhai, Ph.D., doc. RNDr. Andrea Bardůnek Valigurová, Ph.D., Mgr. Igor Malenovský, Ph.D., RNDr. Petr Pařil, Ph.D., prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D., Mgr. Eva Řehulková, Ph.D., Mgr. Mária Seifertová, Ph.D., doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D.

Introduction to study of ecological and evolutionary biology Bi1000
Mgr. Iveta Hodová, Ph.D., prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D., prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc., doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D., Mgr. Adam Konečný, Ph.D., RNDr. Petr Pařil, Ph.D., prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.

Invertebrate phylogeny and diversity - practical course Bi1030c
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.

Management of endangered ecosystems Bi7113
RNDr. Petr Pařil, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D., doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.

Special field practice in zoology Bi8160
Mgr. Jan Sychra, Ph.D., prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., Mgr. Jan Roleček, Ph.D., Mgr. Daniel Dvořák, Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.

Vertebrate phylogeny and diversity - practical course Bi2090c
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D.

Zoological seminar Bi6800
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D.