logo
Pracovní skupina hydrobiologie
Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Výzkum efemerních polních rozlivů a jejich bioty

Polní rozlivy jsou specifické biotopy efemérního charakteru, vznikající na zemědělských plochách obvykle v závislosti na srážkách. Roční období výskytu, délka trvání, rozloha nebo celkový charakter polních rozlivů jsou přitom často nepředvídatelné. Na toto prostředí jsou vázána zajímavá společenstva organismů, od mokřadních rostlin přes vodní bezobratlé a obojživelníky až po ptáky. Vlajkovými organismy těchto biotopů jsou vodní bezobratlí, zejména velcí lupenonozí korýši (žábronožky, listonozi, škeblovky), v polních rozlivech se lze však setkat i s celou řadou dalších zajímavých skupin (např. perloočky, lasturnatky, vodní brouci, ploštice, vážky, dvoukřídlí, vč. pakomárů ad.). O taxonomickém složení, ekologii, o životních strategiích umožňujících přežívání v tomto efemérním prostředí či o tom, jaké ekologické faktory ovlivňují složení a početnost společenstev vodních bezobratlých v polních mokřadech, však víme jen velmi málo. Navíc jsou tyto biotopy hostící i četné ohrožené a vzácné druhy již od své podstaty velmi zranitelné a jejich ochrana v zemědělské krajině jen velmi těžko uchopitelná.

Od roku 2014 jsme se začali těmto ohroženým biotopům a jejich pozoruhodným obyvatelům systematicky věnovat. Ve spolupráci s Českou společností ornitologickou či Botanickým ústavem AV ČR jsme začali mapovat polní rozlivy po celé jižní Moravě. Náš výzkum se zaměřuje na popis společenstev vodních bezobratlých těchto biotopů a důležitých ekologických faktorů, které ovlivňují jejich složení, kategorizaci typů polních rozlivů na základě významných společenstev organismů, biologii a ekologii významných druhů vodních bezobratlých, případně mokřadních ptáků, ale i na sledování různých typu ohrožení a možné cesty efektivní ochrany a managementu polních mokřadů.

Grantové projekty

comming soon...

Lidé zapojení do projektů

Jan Sychra, Alžběta Devánová, Jindřiška Bojková, Michal Horsák

Vybrané publikace

Reiter A., Merta L. & Sychra J. 2014: Nové nálezy velkých lupenonožců (Crustacea: Anostraca, Notostraca, Spinicaudata) na Znojemsku. Thayensia (Znojmo) 11: 89–106.

Merta L., Zavadil V. & Sychra J. 2016: Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 111 pp.

Sychra J., Čamlík G., Merta L., Zavadil V. & Devánová A. 2017: Temporal field wetlands as biodiversity hot spots in agricultural landscape in the Czech Republic. 10th Symposium for European Freshwater Sciences 2017. Olomouc. Abstract Book. Pp. 106.

Němec R. & Sychra J. 2017: Polní mokřady. In: Čížková H., Vlasáková L. & Květ J. (eds.): Mokřady. Ekologie, ochrana a udržitelné využívání. Episteme. Natura. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pp. 281–291.

Polní rozlivy jsou specifické biotopy efemérního charakteru, vznikající na zemědělských plochách obvykle v závislosti na srážkách. Roční období výskytu, délka trvání, rozloha nebo celkový charakter polních rozlivů jsou přitom často nepředvídatelné. Na toto prostředí jsou vázána zajímavá společenstva organismů, od mokřadních rostlin přes vodní bezobratlé a obojživelníky až po ptáky. Vlajkovými organismy těchto biotopů jsou vodní bezobratlí, zejména velcí lupenonozí korýši (žábronožky, listonozi, škeblovky), v polních rozlivech se lze však setkat i s celou řadou dalších zajímavých skupin (např. perloočky, lasturnatky, vodní brouci, ploštice, vážky, dvoukřídlí, vč. pakomárů ad.). O taxonomickém složení, ekologii, o životních strategiích umožňujících přežívání v tomto efemérním prostředí či o tom, jaké ekologické faktory ovlivňují složení a početnost společenstev vodních bezobratlých v polních mokřadech však víme jen velmi málo. Navíc jsou tyto biotopy hostící i četné ohrožené a vzácné druhy již od své podstaty velmi zranitelné a jejich ochrana v zemědělské krajině jen velmi těžko uchopitelná.

Od roku 2014 jsme se začali těmto ohroženým biotopům a jejich pozoruhodným obyvatelům systematicky věnovat. Ve spolupráci s Českou společností ornitologickou či Botanickým ústavem AV ČR jsme začali mapovat polní rozlivy po celé jižní Moravě. Náš výzkum se zaměřuje na popis společenstev vodních bezobratlých těchto biotopů a důležitých ekologických faktorů, které ovlivňují jejich složení, kategorizaci typů polních rozlivů na základě významných společenstev organismů, biologii a ekologii významných druhů vodních bezobratlých, případně mokřadních ptáků, ale i na sledování různých typu ohrožení a možné cesty efektivní ochrany a managementu polních mokřadů.

Grantové projekty

comming soon...

Lidé zapojení do projektů

Jan Sychra, Alžbeta Devánová

Vybrané publikace

Reiter A., Merta L. & Sychra J. (2014): Nové nálezy velkých lupenonožců (Crustacea: Anostraca, Notostraca, Spinicaudata) na Znojemsku. Thayensia (Znojmo) 11: 89–106.

Merta L., Zavadil V. & Sychra J. (2016): Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 111 pp.

Sychra J., Čamlík G., Merta L., Zavadil V. & Devánová A. (2017): Temporal field wetlands as biodiversity hot spots in agricultural landscape in the Czech Republic. 10 Symposium for European Freshwater Sciences 2017.Olomouc. Abstract Book: 106.

Němec R. & Sychra J. (2017): Polní mokřady. Pp. 281–291. In Čížková H., Vlasáková L. & Květ J. (eds.): Mokřady. Ekologie, ochrana a udržitelné využívání. Episteme. Natura. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 630 pp.

Obhájené bakalářské a diplomové práce

Alžběta Devánová 2017: Biologie a ekologie velkých lupenonožců v polních rozlivech. BP

Dorota Gvozdjáková 2017: Planktonní společenstva korýšů v periodických vodách. BP