logo
Pracovní skupina hydrobiologie
Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Silva Gabreta Monitoring – Přeshraniční monitoring biodiversity a vodního režimu

V rámci Programu přeshraniční spolupráce České republiky a Bavorska se podílíme na projektu Silva Gabreta Monitoring zaměřeném na Národní parky Šumava a Bavorský les, které byly oceněny certifikátem "Transboundary Parks". Cílem projektu je vytvoření funkční infrastruktury přeshraniční monitorovací sítě a historicky první společné provedení a vyhodnocení monitoringu biodiversity lesů, rašelinišť a vod v obou národních parcích za využití společných moderních metod. Získaná data budou významným podkladem pro další kroky směřující ke sbližování ochranářského managementu ve společně sdíleném prostoru česko-bavorské Šumavy. Nové poznatky budou zároveň využity pro zodpovědnou správu tohoto území a cestovní ruch, neboť jak aktuální výzkumy ukazují, pro návštěvníky území je stále větší atrakcí divoká příroda v jádrové oblasti obou národních parků, na něž je tento projekt zaměřen prioritně. Projekt rovněž přinese řadu predikcí pro optimalizaci managementu přeshraničního regionu v době klimatické změny, jejíž důsledky již nyní zažíváme.

Grantový projekt

Silva Gabreta Monitoring – Realisierung eines grenzübergreifenden Monitorings von Biodiversität und Wasserhaushalt Silva Gabreta Monitoring – Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu. Program přeshraniční spolupráce ČR a Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

Lidé zapojení do projektů

Jindřiška Bojková, Vanda Šorfová, Jan Sychra, Vít Syrovátka, Jana Petruželová a Eva Hanáková

Témata, kterými se na území NP Šumava a NP Bavorský les zabýváme


1. Dlouhodobý monitoring zotavování šumavských jezer z acidifikace

Ve spolupráci s Biologickým centrem Akademie věd a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích se zabýváme sledováním vývoje prostředí a bentických a planktonních společenstev osmi jezer, která jsou v různém stupni zotavení z acidifikace. Dosud byla vyhodnocena data z období 1999–2010 a studie dále pokračuje.

Vybrané publikace

Soldán T., Bojková J., Vrba J., Bitušík P., Chvojka P., Papáček M., Peltanová J., Sychra J. & Tátosová J. 2012: Aquatic insects of the Bohemian Forest glacial lakes: Diversity, long-term changes, and influence of acidification. Silva Gabreta 18: 123–283. PDF

Vrba J., Bojková J., Chvojka P., Fott J., Kopáček J., Macek M., Nedbalová L., Papáček M., Rádková V., Sacherová V., Soldán T. & Šorf M. 2016: Constraints on the biological recovery of the Bohemian Forest lakes from acid stress. Freshwater Biology 61: 376–395.


2. Monitoring vývoje revitalizovaných potoků ve Vltavském luhu

Ve spolupráci se Správou NP Šumava a Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích sledujeme kolonizaci a vývoj bentických společenstev ve třech potocích (Hučina, Jedlový a Žlebský potok), jejichž regulovaná koryta byla revitalizována (částečným) zasypáním a vybudováním nových koryt v původní trase. Zajímá nás nejen sukcese společenstev, ale také dynamika vývoje mesohabitatů v nových korytech a kontrast společenstev vůči regulovaným, ale do značné míry renaturalizovaným, korytům a okolním biotopům tekoucích vod. Monitoring probíhal od roku 2014 až do roku 2018.

Vybrané publikace

Bojková J., Čížková H., Kučerová A., Rádková V., Soldán T., Svidenský T. & Vrba J. 2015: Monitoring of the restored streams in the Vltavský Luh, Šumava National Park. Silva Gabreta 21: 73–79. PDF

Bojkova J., Rádková V. & Soldan T. 2015: Znovuzrození říčky Hučiny. Jeden z probíhajících revitalizačních projektů. Šumava 4(15): 12–13.

Bojková J., Bufková I., Rádková V., Soldán T. & Vrba J. 2017. Jak se žije v revitalizovaných potocích na Šumavě. Živa 2: 75–76. PDF


3. Monitoring diversity bezobratlých rašelinišť a horských povodí

Základní monitoring vodního hmyzu a zooplanktonu ve vztahu k podmínkám prostředí se zaměřuje na porovnání přirozených, narušených a revitalizovaných rašelinišť na Šumavě a výzkum biodiversity vrchovištních jezírek a aluviálních tůní s důrazem na vzácné, ohrožené a specializované druhy, které vyžadují ochranu. Podrobný výzkum dvou horských povodí v jádrové oblasti Šumavy, horní část Große Ohe a Vydry, se věnuje problematice vlivu acidifikace a vlastností povodí (především ve vztahu ke struktuře lesních porostů) na biodiversitu makrozoobentosu.

Vybrané publikace

Bojková J., Seifert L., Petruželová J., Šorfová V., Syrovátka V., Sroka P. & Polášková V. 2018: Species richness and composition of macroinvertebrate assemblages in the Bavarian Forest National Park: Preliminary results of the stream monitoring. Silva Gabreta 24: 171–211. PDF

V rámci Programu přeshraniční spolupráce České republiky a Bavorska se podílíme na projektu \\\\\\\\\\\\\\\[Silva Gabreta Monitoring](http://www.silvagabreta.eu/index.html.cs) zaměřeném na Národní parky Šumava a Bavorský les, které byly oceněny certifikátem \\\\\\\\\\\\\\\["Transboundary Parks"](https://www.europarc.org/bavarian-forest-sumava-national-parks/?utm_source=ep&utm_medium=search&utm_campaign=linktrack&utm_content=results). Cílem projektu je vytvoření funkční infrastruktury přeshraniční monitorovací sítě a historicky první společné provedení a vyhodnocení monitoringu biodiversity lesů, rašelinišť a vod v obou národních parcích za využití společných moderních metod. Získaná data budou významným podkladem pro další kroky směřující ke sbližování ochranářského managementu ve společně sdíleném prostoru česko-bavorské Šumavy. Nové poznatky budou zároveň využity pro zodpovědnou zprávu tohoto území a cestovní ruch, neboť jak aktuální výzkumy ukazují, pro návštěvníky území je stále větší atrakcí divoká příroda v jádrové oblasti obou národních parků, na něž je tento projekt zaměřen prioritně. Projekt rovněž přinese řadu predikcí pro optimalizaci managementu přeshraničního regionu v době klimatické změny, jejíž důsledky již nyní zažíváme.

Grantový projekt

Silva Gabreta Monitoring – Realisierung eines grenzübergreifenden Monitorings von Biodiversität und Wasserhaushalt Silva Gabreta Monitoring – Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu. Program přeshraniční spolupráce ČR a Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

Lidé zapojení do projektů

Jindřiška Bojková, Vanda Šorfová, Jan Sychra, Vít Syrovátka, Jana Petruželová a Eva Hanáková

Témata, kterými se na území NP Šumava a NP Bavorský les zabýváme


1. Dlouhodobý monitoring zotavování šumavských jezer z acidifikace

Ve spolupráci s Biologickým centrem Akademie věd a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích se zabýváme sledováním vývoje prostředí a bentických a planktonních společenstev osmi jezer, která jsou v různém stupni zotavení z acidifikace. Dosud byla vyhodnocena data z období 1999–2010 a studie dále pokračuje.

Publikace

Soldán T., Bojková J., Vrba J., Bitušík P., Chvojka P., Papáček M., Peltanová J., Sychra J. & Tátosová J. 2012. Aquatic insects of the Bohemian Forest glacial lakes: Diversity, long-term changes, and influence of acidification. Silva Gabreta, 18: 123–283. PDF

Vrba J., Bojková J., Chvojka P., Fott J., Kopáček J., Macek M., Nedbalová L., Papáček M., Rádková V., Sacherová V., Soldán T. & Šorf M. 2016. Constraints on the biological recovery of the Bohemian Forest lakes from acid stress. Freshwater Biology, 61: 376–395.


2. Monitoring vývoje revitalizovaných potoků ve Vltavském luhu

Ve spolupráci se Správou NP Šumava a Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích sledujeme kolonizaci a vývoj bentických společenstev ve třech potocích (Hučina, Jedlový a Žlebský potok), jejichž regulovaná koryta byla revitalizována (částečným) zasypáním a vybudováním nových koryt v původní trase. Zajímá nás nejen sukcese společenstev, ale také dynamika vývoje mesohabitatů v nových korytech a kontrast společenstev vůči regulovaným, ale do značné míry renaturalizovaným, korytům a okolním biotopům tekoucích vod. Monitoring probíhá od roku 2014 až do roku 2018.

Publikace

Bojková J., Čížková H., Kučerová A., Rádková V., Soldán T., Svidenský T. & Vrba J. 2015. Monitoring of the restored streams in the Vltavský Luh, Šumava National Park. Silva Gabreta, 21: 73–79. PDF

Bojkova J., Rádková V. & Soldan T. 2015. Znovuzrození říčky Hučiny. Jeden z probíhajících revitalizačních projektů. Šumava, 4/15: 12–13. PFD

Bojková J., Bufková I., Rádková V., Soldán T. & Vrba J. 2017. Jak se žije v revitalizovaných potocích na Šumavě. Živa, 2: 75–76. PFD


3. Monitoring diversity bezobratlých rašelinišť a horských povodí

Základní monitoring vodního hmyzu a zooplanktonu ve vztahu k podmínkám prostředí se zaměřuje na porovnání přirozených, narušených a revitalizovaných rašelinišť na Šumavě a výzkum biodiversity vrchovištní jezírek a aluviálních tůní s důrazem na vzácné, ohrožené a specializované druhy, které

vyžadují ochranu. Podrobný výzkum dvou horských povodí v jádrové oblasti Šumavy, horní část Große Ohe a Vydry, se věnuje problematice vlivu acidifikace a vlastností povodí (především ve vztahu ke struktuře lesních porostů) na biodiversitu makrozoobentosu.

Publikace

Bojková J., Seifert L., Petruželová J., Šorfová V., Syrovátka V., Sroka P. & Polášková V. 2018. Species richness and composition of macroinvertebrate assemblages in the Bavarian Forest National Park: Preliminary results of the stream monitoring. Silva Gabreta, 24: 171–211. PDF