logo
Pracovní skupina hydrobiologie
Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Bioindikace a hodnocení ekologického stavu povrchových vod Bi7007
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc., Mgr. Marek Polášek, Ph.D.

Biologie vodních bezobratlých Bi7451
RNDr. Petr Pařil, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D.

Čistírenství a vodárenství Bi8045
RNDr. Petr Pařil, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.

Ekologie moří a oceánobiologie Bi8095
Mgr. Marie Zhai, Ph.D.

Ekologie moří a oceánobiologie - cvičení Bi8095c
Mgr. Marie Zhai, Ph.D.

Hydrobiologický seminář Bi7805
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D.

Hydrobiologie Bi6360
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D.

Mikrobiální ekologie vody Bi6361
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.

Vybrané kapitoly z ekologie stojatých vod Bi7683
prof. RNDr. Jaroslav Vrba CSc., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.

Vybrané kapitoly z krustaceologie Bi8750
Mgr. Marie Zhai, Ph.D. , doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc., Mgr. Radka Symonová, Ph.D., Mgr. Veronika Sacherová, Ph.D.

Vybrané kapitoly z říční ekologie Bi7684
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., Mgr. Marie Zhai, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.

Základní limnologické metody Bi6750
RNDr. Petr Pařil, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., Mgr. Barbora Chattová, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D., Mgr. Marie Zhai, Ph.D.

Znečišťování vod a ekologie technických zásahů Bi8040
RNDr. Petr Pařil, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.


Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení Bi1030c
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.

Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení Bi2090c
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D.

Management ohrožených ekosystémů Bi7113
RNDr. Petr Pařil, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D. , doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.

Ochrana živočišných druhů Bi7112
RNDr. Petr Pařil, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D.

Terénní exkurze k environmentálním problémům Bi7111
RNDr. Petr Pařil, Ph.D., Mgr. Jan Sychra , Ph.D., doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.

Terénní cvičení ze zoologie Bi2140
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D., prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.,doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., Mgr. Adam Konečný, Ph.D., Mgr. Igor Malenovský, Ph.D., RNDr. Petr Pařil, Ph.D., doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D., Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D., RNDr. Andrea Tóthová, Ph.D.

Úvod do studia ekologické a evoluční biologie Bi1000
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., Mgr. Iveta Hodová, Ph.D., prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D., doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D., doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc., doc. RNDr. Vít Grulich, CSc., doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D., prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., Mgr. Adam Konečný, Ph.D., Mgr. Igor Malenovský, Ph.D., RNDr. Petr Pařil, Ph.D. , doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D., doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.

Úvod do terénní zoologie bezobratlých Bi8761
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., Mgr. Marie Zhai, Ph.D. , RNDr. Andrea Bardůnek Valigurová, Ph.D., Mgr. Igor Malenovský, Ph.D., RNDr. Petr Pařil, Ph.D. , Mgr. Radka Pecková, Ph.D., prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D., Mgr. Eva Řehulková, Ph.D., Mgr. Mária Seifertová, Ph.D., doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D.

Zoologický seminář Bi6800
Mgr. Jan Sychra, Ph.D., prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.

Bioindikace a hodnocení ekologického stavu povrchových vod Bi7007
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc., Mgr. Marek Polášek, Ph.D.

Biologie vodních bezobratlých Bi7451
RNDr. Petr Pařil, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D.

Čistírenství a vodárenství Bi8045
RNDr. Petr Pařil, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.

Ekologie moří a oceánobiologie Bi8095
Mgr. Marie Zhai, Ph.D.

Ekologie moří a oceánobiologie - cvičení Bi8095c
Mgr. Marie Zhai, Ph.D.

Hydrobiologický seminář Bi7805
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D.

Hydrobiologie Bi6360
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D.

Mikrobiální ekologie vody Bi6361
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.

Vybrané kapitoly z ekologie stojatých vod Bi7683
prof. RNDr. Jaroslav Vrba CSc., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.

Vybrané kapitoly z krustaceologie Bi8750
Mgr. Marie Zhai, Ph.D. , doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc., Mgr. Radka Symonová, Ph.D., Mgr. Veronika Sacherová, Ph.D.

Vybrané kapitoly z říční ekologie Bi7684
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., Mgr. Marie Zhai, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.

Základní limnologické metody Bi6750
RNDr. Petr Pařil, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., Mgr. Barbora Chattová, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D., Mgr. Marie Zhai, Ph.D.

Znečišťování vod a ekologie technických zásahů Bi8040
RNDr. Petr Pařil, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.


Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení Bi1030c
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.

Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení Bi2090c
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D.

Management ohrožených ekosystémů Bi7113
RNDr. Petr Pařil, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D. , doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.

Ochrana živočišných druhů Bi7112
RNDr. Petr Pařil, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D.

Terénní exkurze k environmentálním problémům Bi7111
RNDr. Petr Pařil, Ph.D., Mgr. Jan Sychra , Ph.D., doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.

Terénní cvičení ze zoologie Bi2140
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D., prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.,doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., Mgr. Adam Konečný, Ph.D., Mgr. Igor Malenovský, Ph.D., RNDr. Petr Pařil, Ph.D., doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D., Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D., RNDr. Andrea Tóthová, Ph.D.

Úvod do R Bi7560
Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D.

Úvod do studia ekologické a evoluční biologie Bi1000
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., Mgr. Iveta Hodová, Ph.D., prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D., doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D., Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D., doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc., doc. RNDr. Vít Grulich, CSc., doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D., doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D., prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., Mgr. Adam Konečný, Ph.D., Mgr. Igor Malenovský, Ph.D., RNDr. Petr Pařil, Ph.D. , doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D., doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.

Úvod do terénní zoologie bezobratlých Bi8761
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D., prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., Mgr. Marie Zhai, Ph.D. , RNDr. Andrea Bardůnek Valigurová, Ph.D., Mgr. Igor Malenovský, Ph.D., RNDr. Petr Pařil, Ph.D. , Mgr. Radka Pecková, Ph.D., prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D., Mgr. Eva Řehulková, Ph.D., Mgr. Mária Seifertová, Ph.D., doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D., Mgr. Jan Sychra, Ph.D.

Vizualizace biologických dat Bi8190
Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D.

Zoologický seminář Bi6800
Mgr. Jan Sychra, Ph.D., prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.

Zpracování dat v ekologii společenstev Bi7540
Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D.