logo-ecdyonurus
Pracovní skupina hydrobiologie
Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita
logo

Archiv zajímavostí

Zapojte se do mapování vysychavých toků napříč kontinenty!

Máte chytrý telefon a rádi trávíte čas v přírodě? Pak můžete i vy pomoci v pochopení celosvětového fungování vysychavých říčních sítí! Stačí si nainstalovat aplikaci DRYRivERS (dostupná v Google Play či App Store) a používat ji kdekoli a kdykoli narazíte na říční koryto. Aplikace si sama načte GPS souřadnice daného úseku, vy pouze zadáte aktuální hydrologické podmínky – zda je říční koryto zaplavené, zcela vyschlé, nebo jsou přítomny nepropojené zbytkové tůně – a úsek vyfotíte.

Bližší info zde a zde či ve videu.

Všechna takto nashromážděná data jsou veřejně dostupná na stránkách projektu DRYvER a slouží jako podklady k vývoji modelů předpovídajících dopady klimatické změny na říční ekosystémy.

Get involved in worldwide monitoring of intermittent streams!

Every smartphone user who enjoys nature and the outdoors can contribute by reporting wet and dry conditions in streams and rivers all around the world using the DRYRivERS app (available on Google Play and App Store). The app will read the GPS of your smart phone, all you need to do is add the in-channel conditions i.e., whether the channel contains flowing water, disconnected remnant pools or is dry; and take a photo of the site.

You can find more info here and here or in the video.

All the observations are openly accessible and visualized on DRYvER project website and serve to improve scientific predictions of the future impacts of climate change in these ecosystems.

Jak se stravitelnou formou dozvědět něco víc o našem výzkumu? Řešením je Živa!

Rozjeli jsme to ve velkém a sepsali hned tři popularizační články představující záměry – a leckde i závěry – dílčích témat našeho hydrobiologického výzkumu.

Nevěříte, že vyschlé říční koryto není nudné koryto?

Chcete zblízka poznat jedinečné ostrovy života v podobě polních mokřadů?

Zajímá vás, co se děje s našimi vodními žouželemi v době klimatické změny?

To vše a mnohem víc se dozvíte ve speciálním čísle časopisu Živa věnovaném zejména vodám v naší krajině a životu v nich.

Looking for easy way to learn more about our research? Živa is the solution!

We have published three popularizing articles at once in which we introduced the research intents – and mostly even the research outputs – of several fundamental topics of our Hydrobiology working group.

Don't you believe that a dried streambed is not a boring streambed?

Do you want to discover in detail the unique ‘Islands of life’ represented by ephemeral wetlands on arable land?

Are you interested in what's going on with local aquatic invertebrates during the climate change?

You can find all this and much more in the special issue of Živa journal, mainly focused on the Czech water bodies and their inhabitants.